UNGDOMSUDDANNELSER

MENU
forsideuddannelserungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser i Slagelse

 

På ungdomsuddannelserne i Slagelse, er der mulighed for at studere HHX, HTX, STX eller en erhvervsrettet uddannelse. Ungdomsuddannelserne er samlet og centralt placeret, hvilket giver god adgang til transportmuligheder.


STX, HHX og HTX

Slagelse Gymnasium (STX) og ZBC (HHX og HTX) har indgået et særligt samarbejde omkring talenter på tværs af uddannelserne. Der er udvalgt 4 studieretninger, som giver mulighed for morgentræning. For at skabe rum til morgentræningen går elever fra de 4 udvalgte linjer til fællesundervisning i faget Dansk. Således har man ikke dansk sammen med sin stamklasse, men derimod sammen med andre Slagelse Talent & Elite elever, som man morgentræner med.

BEMÆRK: Timerne for den fælles danskklasse er placeret mandage og fredage fra 15.10-16.30. Dog med forbehold for, at timerne kan rykkes.

 

De fire udvalgte linjer er:

STX:

Studieretning 4: Samfundsfag A - Idræt A - Matematik B

Studieretning 6: Samfundsfag A - Engelsk A

 

HTX: 

Bioteknologi: Bioteknologi A - Matematik A

HHX: 

Økonomi og marketing: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 

Ved valg af andre studieretninger afhænger deltagelse af morgentræning af dit skema. Du kan dog stadig få gavn af alle de andre muligheder, der er i Slagelse Talent & Elite.

 

 

Erhvervsuddannelse

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, kan du ligeledes få mulighed for morgentræning.
Ved atleter på erhvervsuddannelserne ligger vi, i samarbejde med skolen, en individuel karrirereplan for hver atlet og hjælper med praktikpladser der har forståelse for de sportslige behov. På grundforløb 1 og 2 kan skolen sikre morgentræning, såfremt atleten lever op til bekendtgørelsens krav. Ved de efterfølgende praktikpladser afhænger muligheden for morgentræning, hvilken uddannelse du tager og hvor du skal i praktik. Dette aftales individuelt med skolens uddannelseskoordinator.

Team Danmark foldere

Herunder findes to foldere fra Team Danmark, som giver guidelines til dig på en erhvervsuddannelse. I ”Få tid til din sport med en erhvervsuddannelse” kan du læse om, hvordan du kan kombinere uddannelse og sport. ”Få en vinder på holdet” er henvendt til virksomheder, om muligheder og fordele ved at have en praktikant, som dyrker sport på højt niveau. Denne kan du med fordele vise til de virksomheder, hvor du søger praktikplads.

Tid til din sport!

En vinder på holdet!

© 2015 - 2019 SLAGELSE TALENT OG ELITE